Basel 4’e Covid-19 ertelemesi…

Bizim Basel 4 olarak nitelediğimiz, Basel Komitesi’nin ise 7 Aralık 2017’de Basel 3 reform sürecinin son düzenleme paketi olarak takdim ettiği yeni standartların 1 Ocak 2022 olarak öngörülen ilk  yürürlük tarihi, denetim otoriteleri ve bankaların Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapasitesini artırma gayesi ile bir yıl ertelendi.

Basel Komitesi’nin 27 Mart 2020 tarihli duyurusuna göre bir yıllık erteleme kapsamına giren düzenlemeler ve yeni yürürlük tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

Kaynak: https://www.bis.org/press/p200327.htm

 

 

Yasal Uyarı: Bloğumuzda yayınladığımız yazıların öncelikli amacı,  ‘Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi’ isimli  kitabımızın okuyucularına kitapta irdelenen konularla ilgili  daha kapsamlı ve gerektiğinde daha güncel bilgi sunmaktır. Yazılarımızda   yeralan tespit ve değerlendirmeler şahsımız dışında  hiçbir kişi veya kurumu bağlamaz. Yatırımcılar, yazılarımızda yeralan bilgi, tespit ve değerlendirmelerden hareket ederek para veya sermaye piyasalarında pozisyon aldıklarını iddia edemezler. Yatırım danışmanlığı ile iştigal edenler, yatırımcıları yönlendirici mahiyette tavsiyelerde bulunanlar, yazılarımızdan, kaynak göstermek suretiyle dahi alıntı yapamazlar.  

Şu kategoriye gönderildi: Basel 4