M. Ayhan ALTINTAŞ

1963 yılında Bolu ilinin Mudurnu ilçesinde doğdu.

Mudurnu Lisesi’nden 1979 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı (1984).

Londra’da University of Westminster’den diplomatik çalışmalar alanında yüksek lisans (1998), Ankara’da Başkent Üniversitesi’nden muhasebe ve finansman alanında doktora derecesi aldı (2012).

Meslek yaşamına 1985 yılı Ocak ayında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı   Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp Yardımcısı ve Murakıp olarak on yıl çalıştı. Sonrasında,

  • Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Dairesi Başkanlığı,
  • Londra Büyükelçiliği nezdinde Ekonomi Müşavirliği,
  • TMSF Finansman Dairesi Başkanlığı,
  • BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı,
  • BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı,

görevlerinde bulundu. Ağustos 2007’de BDDK’dan ayrılıp sektörde üst düzey risk yöneticisi olarak çalışmaya başladı. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nde Risk Yönetimi Grup Başkanı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde Merkezi Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörü olarak görev yaptı. 2018 yılı Mart ayında Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu’na seçilerek Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden  Sorumlu üye olarak çalışmaya başladı.

‘Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği’ isimli kitabı 2006 yılında Turhan Kitabevi tarafından, ‘Kredi Kayıplarının Tahmini ve Makroekonomik Stres Testleri’ konulu akademik çalışması 2012 yılında Türkiye Bankalar Birliği  tarafından yayınlandı. ‘Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi’ isimli üçüncü kitabını ise Temmuz 2017’de E-kitap formatında yayınladı.

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde ‘Bankacılar İçin Risk ve Sermaye Yönetimi’ eğitimleri de veren Dr. M.Ayhan ALTINTAŞ, yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi ve kredi derecelendirme uzmanlığı lisanslarına sahiptir.

Evli ve iki kız babasıdır.